Tag Archive

ByMateusz Stec

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Ciało ludzkie to mechanizm niezwykle skomplikowany. Człowiek do tej pory nie stworzył doskonalszej machiny.

Trzeba zdać sobie sprawę z tych dwóch rzeczy, nim przejdzie się do leczenia. Tak jak mechanik nie naprawia samochodu przed sprawdzeniem, które zespoły uległy awarii, tak i fizjoterapeuta nie może leczyć bez postawienia odpowiedniej diagnozy.

Stąd też podczas pierwszego spotkania z pacjentem skupiam się na określeniu prawdziwego źródła problemu. Po postawieniu hipotezy zwykle przeprowadzam terapię wstępną, która utwierdza mnie w diagnozie lub z niej wyprowadza. Dzięki takiemu schematowi terapii, jestem w stanie w bezpieczny sposób pracować z Tobą i Twoim ciałem. To wyróżnia mnie spośród innych terapeutów, którzy często wykonują pewne zabiegi (masaże, manipulacje) bez dokładnego badania, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia lub chwilowym zmniejszeniem schorzenia, po którym następuje szybki powrót dolegliwości.

Read More